Sperwers

Sperwerachtigen

Dit zijn grijpdoders, met de kenmerken dat ze geen donkere iris hebben, geen baardstreep maar wenkbrauwstreep en geen valkentand hebben.

Sperwers

Wouwen